Pienkiewicz Pawel

Description

Family therapist, trainer, foster parents adviser, especially intersted in attachement and bonding specific disorders\n/Terapeuta rodzinny, trener warsztatu, konsultant rodzinnej opieki zast?pczej, specjalizuje si? w problematyce zaburze? przywi?zania/

Address

Brzozowa 75/9
Gliwice 44-100
Poland